หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 27, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 103, ปี 2548
รหัสผู้ใช้งาน
1.   บูรณาการการคิดต้นทุนกิจกรรม (ABC) ระบบการวัดผลดุลยภาพ (BSC) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA): เรื่องใกล้ตัวผู้บริหาร
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 20
2.   การบริหารเพื่อจัดการความรู้
ฐิติพร ชมภูคำ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
21 - 29
3.   การทำเหมืองข้อมูลผู้ใช้บริการเว็บไซด์ กรณีศึกษา: HomeDD.com Web Usage Mining Case Study of HomeDD.com
จันทร์เจ้า มงคลนาวิน และ บัณฑิต เชี่ยวเจริญ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
30 - 42
4.   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน
วิศรุต ศรีบุญนาค และ ภาวิณี มะโนวรรณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
43 - 67
5.   เขตการค้าเสรี (FTA): บททดสอบความแข็งแกร่งธุรกิจไทย
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
68 - 88
6.   KM ก้าวต่อไปของการพัฒนาหน่วยงานราชการ
กรกนก ทิพรส และ พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
89 - 95
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.