หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 33, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 128, ปี 2554
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การบัญชีสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
จรรจา ลิมปภากุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 16
2.   การเปิดตลาดแรงงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุญี่ปุ่น: กรณีศึกษาแรงงานฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
17 - 39
3.   การพัฒนาระบบสรุปบทวิจารณ์สินค้าภาษาไทยโดยผู้บริโภคแบบอัตโนมัติ
ตรีเทพ ธำรงลักษณ์ และ จันทร์เจ้า มงคลนาวิน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
40 - 62
4.   ผลกระทบของรูปแบบแบนเนอร์โฆษณา ต่อการรับรู้ตราสินค้า ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ความรำคาญ และจำนวนคลิกบนแบนเนอร์
กรปรียา อาวพิทักษ์ และ พิมพ์มณี รัตนวิชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
63 - 85
5.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทไทยในการลงทุนทางตรงในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
มธุตฤณ เวสารัตน์ และ สมชนก ภาสกรจรัส (คุ้มพันธุ์)
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
86 - 107
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.