หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 33, ฉบับที่ 4(ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 130, ปี 2554
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การทุจริตของพนักงานในองค์กรธุรกิจ
พรชัย นฤดมกุล และ พรรณนิภา รอดวรรณะ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 13
2.   ISQC1 กับการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีไทย
สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
14 - 30
3.   ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ และประสิทธิผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัยรัตน์ จุสปาโล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
31 - 57
4.   การศึกษามาตรวัตรสมรรถภาพของสินค้าใหม่และเกณฑ์การกลั่นกรองแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของการพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย
สุชาติ ไตรภพสกุล และ วิเลิศ ภูริวัชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
58 - 78
5.   Strategic ICT Trends: Investing in Technology to Compete in a Sea of Change and Innovation
ภัทร ยงวณิชย์ และ Yayus Mak
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
79 - 101
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.