หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 34, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 132, ปี 2555
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การผลิตแบบลีน : ผลกระทบต่อการบัญชี
ดนุชา คุณพนิชกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 9
2.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและแนวคิดค่าความนิยม
ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
10 - 27
3.   แรงจูงใจและระดับราคาที่เหมาะสม ในการซื้อแผ่นซีดีเพลงลิขสิทธิ์
สุนทร เอื้อสุรัตนชัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
28 - 46
4.   การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีของบริษัท: กรณีศึกษาบริษัทขนาดใหญ่ 50 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มัทนชัย สุทธิพันธุ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
47 - 67
5.   การต่อยอดการกระจายนวัตกรรม: ความเหมือนและความแตกต่าง
ศุภกร ภัทรธนกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
68 - 84
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.