หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 36, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 141, ปี 2557
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การศึกษาเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายในมุมมองต่อคุณลักษณะของตนเองและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นอื่น
เดชา เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา นุ่มพยา, จีราภา นวลลักษณ์ และ ชนพัฒน์ ปลื้มบุญ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 17
2.   ทัศนะการตลาด : รูปแบบการจัดการศึกษาไทย บนแนวคิด ”นักเรียน คือ ลูกค้า”
ทิพภากร รังคสิริ, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
18 - 35
3.   ร่างรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่: ความท้าทายของผู้สอบบัญชีและผู้ใช้รายงาน
สมพงษ์ พรอุปภัมภ์ และ ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
36 - 54
4.   ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความน่าจะเป็นที่จะมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
พิธุวรรณ ปรมาพจน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
55 - 72
5.   การจัดสรรงานของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนต่ำ ภายใต้ความไม่แน่นอน
ทรงยศ กิจธรรมเกษตร และ สถาพร โอภาสานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
73 - 97
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.