หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 155, ปี 2561
รหัสผู้ใช้งาน
1.   มาตรวัดบุคลิกภาพประเทศ
กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ และ ก่อพงษ์ พลโยราช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 29
2.   ค่านิยมทางวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงานของทีม: อิทธิพลเงื่อนไขของระดับการพึ่งพากันระหว่างสมาชิกทีม
การุณย์ ประทุม
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
30 - 53
3.   คลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนานวัตกรรมของสถานประกอบการ: กรณีอุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (BMR)
ภาคภูมิ ทิพคุณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
54 - 87
4.   ผลกระทบทางด้านอันดับเครดิตของการเพิ่มขึ้นและลดลงของกำไรอย่างต่อเนื่อง
ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
88 - 126
5.   การประเมินแบรนด์และองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจ
ณัฐพล อัสสะรัตน์, จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ และ ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
127 - 160
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.